Kaprizov Kirill Kirill Kaprizov 55.0 1.0 51.0 0.0 0.93 -0.02 925000.0 24.0
Vrana Jakub Jakub Vrana 50.0 0.0 36.0 0.0 0.72 0.0 3350000.0 25.0
Benn Jamie Jamie Benn 52.0 0.0 35.0 0.0 0.67 0.0 9500000.0 31.0
Hall Taylor Taylor Hall 53.0 0.0 33.0 0.0 0.62 0.0 8000000.0 29.0
DeBrusk Jake Jake DeBrusk 41.0 0.0 14.0 0.0 0.34 0.0 3675000.0 24.0
Backstrom Nicklas Nicklas Backstrom 55.0 0.0 53.0 0.0 0.96 0.0 9200000.0 33.0
Suzuki Nick Nick Suzuki 56.0 1.0 41.0 2.0 0.73 0.02 863333.0 21.0
Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov (4) 41.0 0.0 29.0 0.0 0.71 0.0 7800000.0 29.0
Duchene Matt Matt Duchene 34.0 0.0 13.0 0.0 0.38 0.0 8000000.0 30.0
Batherson Drake Drake Batherson 56.0 1.0 34.0 0.0 0.61 -0.01 736666.0 23.0
Eberle Jordan Jordan Eberle 55.0 0.0 33.0 0.0 0.6 0.0 5500000.0 31.0
Mantha Anthony Anthony Mantha 56.0 0.0 29.0 0.0 0.52 0.0 5700000.0 26.0
Kakko Kaapo Kaapo Kakko (1) 48.0 0.0 17.0 0.0 0.35 0.0 925000.0 20.0
Kucherov Nikita Nikita Kucherov (55) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 9500000.0 27.0
Holtz Alexander Alexander Holtz (M,56) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700000.0 19.0
Fox Adam Adam Fox 55.0 0.0 47.0 0.0 0.85 0.0 925000.0 23.0
Hamilton Dougie Dougie Hamilton 55.0 0.0 42.0 0.0 0.76 0.0 5750000.0 27.0
McAvoy Charlie Charlie McAvoy 51.0 0.0 30.0 0.0 0.59 0.0 4900000.0 23.0
Ellis Ryan Ryan Ellis 35.0 0.0 18.0 0.0 0.51 0.0 6250000.0 30.0
Fowler Cam Cam Fowler 56.0 0.0 23.0 0.0 0.41 0.0 6500000.0 29.0
Khudobin Anton Anton Khudobin 32.0 0.0 2.54 0.0 12.0 0.905 3333333.0 35.0
Samsonov Ilya Ilya Samsonov (4) 19.0 0.0 2.69 0.0 13.0 0.902 925000.0 24.0