Kucherov Nikita Nikita Kucherov 22.0 1.0 32.0 1.0 1.45 -0.02
Benn Jamie Jamie Benn 18.0 1.0 15.0 0.0 0.83 -0.05
Kuznetsov Evgeny 5.0 0.0 4.0 0.0 0.8 0.0
McAvoy Charlie 10.0 0.0 2.0 0.0 0.2 0.0
Vrana Jakub 5.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Fleury Marc-Andre 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0