Hoffman Mike Mike Hoffman 49.0 0.0 40.0 0.0 0.82 0.0 5187500.0 30.0
Vrana Jakub Jakub Vrana 49.0 0.0 40.0 0.0 0.82 0.0 3350000.0 23.0
DeBrusk Jake Jake DeBrusk 46.0 0.0 29.0 0.0 0.63 0.0 863333.0 23.0
Benn Jamie Jamie Benn 48.0 0.0 23.0 0.0 0.48 0.0 9500000.0 30.0
Kaprizov Kirill Kirill Kaprizov (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700000.0 0.0
Backstrom Nicklas Nicklas Backstrom 41.0 0.0 38.0 0.0 0.93 0.0 6700000.0 32.0
Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov 46.0 0.0 42.0 0.0 0.91 0.0 7800000.0 27.0
Duchene Matt Matt Duchene 44.0 0.0 31.0 0.0 0.7 0.0 8000000.0 29.0
Trocheck Vincent Vincent Trocheck 42.0 0.0 28.0 0.0 0.67 0.0 4750000.0 26.0
Kucherov Nikita Nikita Kucherov 47.0 0.0 54.0 0.0 1.15 0.0 9500000.0 26.0
Mantha Anthony Anthony Mantha (13) 29.0 0.0 24.0 0.0 0.83 0.0 3300000.0 25.0
Kakko Kaapo Kaapo Kakko 44.0 0.0 16.0 0.0 0.36 0.0 925000.0 18.0
Batherson Drake Drake Batherson 9.0 0.0 2.0 0.0 0.22 0.0 736666.0 21.0
Kravtsov Vitali Vitali Kravtsov (48) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925000.0 20.0
Hamilton Dougie Dougie Hamilton (2) 47.0 0.0 40.0 0.0 0.85 0.0 5750000.0 26.0
Ellis Ryan Ryan Ellis (8) 39.0 0.0 28.0 0.0 0.72 0.0 6250000.0 29.0
Fox Adam Adam Fox 48.0 0.0 27.0 0.0 0.56 0.0 925000.0 21.0
Fowler Cam Cam Fowler 48.0 0.0 25.0 0.0 0.52 0.0 6500000.0 28.0
McAvoy Charlie Charlie McAvoy 48.0 0.0 17.0 0.0 0.35 0.0 4900000.0 22.0
Schultz Justin Justin Schultz (16) 27.0 0.0 8.0 0.0 0.3 0.0 5500000.0 29.0
Fleury Marc-Andre Marc-Andre Fleury 36.0 0.0 2.86 0.0 19.0 0.907 7000000.0 35.0
Raanta Antti Antti Raanta 22.0 0.0 2.94 0.0 9.0 0.912 4250000.0 30.0