Hoffman Mike Mike Hoffman 69.0 0.0 59.0 0.0 0.86 0.0 5187500.0 30.0
Vrana Jakub Jakub Vrana 69.0 0.0 52.0 0.0 0.75 0.0 3350000.0 24.0
Benn Jamie Jamie Benn 69.0 0.0 39.0 0.0 0.57 0.0 9500000.0 30.0
DeBrusk Jake Jake DeBrusk 65.0 0.0 35.0 0.0 0.54 0.0 863333.0 23.0
Kaprizov Kirill Kirill Kaprizov (U) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 700000.0 0.0
Backstrom Nicklas Nicklas Backstrom 61.0 0.0 54.0 0.0 0.89 0.0 6700000.0 32.0
Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov 63.0 0.0 52.0 0.0 0.83 0.0 7800000.0 27.0
Duchene Matt Matt Duchene 66.0 0.0 42.0 0.0 0.64 0.0 8000000.0 29.0
Trocheck Vincent Vincent Trocheck 62.0 0.0 38.0 0.0 0.61 0.0 4750000.0 26.0
Kucherov Nikita Nikita Kucherov 68.0 0.0 85.0 0.0 1.25 0.0 9500000.0 26.0
Mantha Anthony Anthony Mantha 43.0 0.0 38.0 0.0 0.88 0.0 3300000.0 25.0
Batherson Drake Drake Batherson (9) 23.0 0.0 10.0 0.0 0.43 0.0 736666.0 21.0
Kakko Kaapo Kaapo Kakko 66.0 1.0 23.0 0.0 0.35 -0.01 925000.0 19.0
Kravtsov Vitali Vitali Kravtsov (70) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 925000.0 20.0
Hamilton Dougie Dougie Hamilton (20) 47.0 0.0 40.0 0.0 0.85 0.0 5750000.0 26.0
Ellis Ryan Ryan Ellis 49.0 0.0 38.0 0.0 0.78 0.0 6250000.0 29.0
Fox Adam Adam Fox 70.0 1.0 42.0 2.0 0.6 0.02 925000.0 22.0
Fowler Cam Cam Fowler (11) 59.0 0.0 29.0 0.0 0.49 0.0 6500000.0 28.0
McAvoy Charlie Charlie McAvoy 67.0 0.0 32.0 0.0 0.48 0.0 4900000.0 22.0
Schultz Justin Justin Schultz 46.0 0.0 12.0 0.0 0.26 0.0 5500000.0 29.0
Raanta Antti Antti Raanta (3) 33.0 0.0 2.63 0.0 15.0 0.921 4250000.0 30.0
Fleury Marc-Andre Marc-Andre Fleury 49.0 0.0 2.77 0.0 27.0 0.905 7000000.0 35.0