Draft Picks 2019

Raw Meat
 • Round 1: Raw Meat
 • Round 2: Raw Meat
 • Round 3: Mighty Llamas
 • Round 3: Raw Meat
 • Round 4: Raw Meat
 • Round 5: Raw Meat
Brain Storm
 • Round 1: Brigden Bombers
 • Round 1: Brain Storm
 • Round 2: Brigden Bombers
 • Round 3: Brain Storm
 • Round 4: Brain Storm
 • Round 5: Brain Storm
Brigden Bombers
 • Round 3: Brigden Bombers
 • Round 4: Brigden Bombers
 • Round 5: Brigden Bombers
Mighty Llamas
 • Round 1: Mighty Llamas
 • Round 2: Mighty Llamas
 • Round 4: Nashcity
 • Round 4: Mighty Llamas
 • Round 5: Mighty Llamas
Red Army
 • Round 1: Red Army
 • Round 2: Red Army
 • Round 3: Red Army
 • Round 4: Red Army
 • Round 4: The Thrill
 • Round 5: Red Army
The Thrill
 • Round 1: The Thrill
 • Round 2: The Thrill
 • Round 5: The Thrill
Frightning Dead Things
 • Round 1: Frightning Dead Things
 • Round 2: Frightning Dead Things
 • Round 3: Frightning Dead Things
 • Round 4: Frightning Dead Things
 • Round 5: Frightning Dead Things
Hell's Gambit
 • Round 1: Hell's Gambit
 • Round 2: Hell's Gambit
 • Round 3: Hell's Gambit
 • Round 4: Hell's Gambit
 • Round 5: Hell's Gambit
J & A Experience
 • Round 1: J & A Experience
 • Round 2: J & A Experience
 • Round 3: J & A Experience
 • Round 4: J & A Experience
 • Round 5: J & A Experience
Lame Ducks
 • Round 1: Lame Ducks
 • Round 2: Lame Ducks
 • Round 3: Lame Ducks
 • Round 4: Lame Ducks
 • Round 5: Lame Ducks
Thor's Thunder
 • Round 1: Thor's Thunder
 • Round 2: Thor's Thunder
 • Round 3: Thor's Thunder
 • Round 3: The Thrill
 • Round 4: Thor's Thunder
 • Round 5: Thor's Thunder
Nashcity
 • Round 1: Nashcity
 • Round 2: Nashcity
 • Round 2: Brain Storm
 • Round 3: Nashcity
 • Round 5: Nashcity
Sleepers
 • Round 1: Sleepers
 • Round 2: Sleepers
 • Round 3: Sleepers
 • Round 4: Sleepers
 • Round 5: Sleepers
2000   2005   2006   2007   2008   2009   2010   2011   2012   2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   2020  
Draft Performance   Front Page