DeBrusk Jake Jake DeBrusk 24.0 1.0 11.0 0.0 0.46 -0.02
McAvoy Charlie Charlie McAvoy 23.0 1.0 8.0 0.0 0.35 -0.02
Kuznetsov Evgeny 7.0 0.0 6.0 0.0 0.86 0.0
Duchene Matt 6.0 0.0 3.0 0.0 0.5 0.0
Kucherov Nikita 3.0 0.0 2.0 0.0 0.67 0.0
Nichushkin Valeri 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Hamilton Dougie 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0