Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov 17.0 0.0 22.0 0.0 1.29 0.0
Kucherov Nikita Nikita Kucherov 15.0 0.0 17.0 0.0 1.13 0.0
Vrana Jakub Jakub Vrana 11.0 0.0 5.0 0.0 0.45 0.0
Ellis Ryan 13.0 0.0 5.0 0.0 0.38 0.0
Vanek Thomas 6.0 0.0 2.0 0.0 0.33 0.0
Myers Tyler Tyler Myers 5.0 1.0 2.0 0.0 0.4 -0.1