Kuznetsov Evgeny Evgeny Kuznetsov 24.0 1.0 32.0 1.0 1.33 -0.01
Kucherov Nikita 17.0 0.0 17.0 0.0 1.0 0.0
Vrana Jakub Jakub Vrana 18.0 1.0 7.0 1.0 0.39 0.04
Ellis Ryan 13.0 0.0 5.0 0.0 0.38 0.0
Vanek Thomas 6.0 0.0 2.0 0.0 0.33 0.0
Myers Tyler 5.0 0.0 2.0 0.0 0.4 0.0
Niskanen Matt Matt Niskanen 5.0 1.0 1.0 0.0 0.2 -0.05